PROPOZICE LIGY

SEVEROČESKÁ GOLFOVÁ LIGA 2013

PROPOZICE

 

CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE

Základní myšlenkou je uspořádání celoroční golfové soutěže smíšených týmů regionálně příslušných golfových klubů s názvem Severočeská golfová liga (dále jen SGL). Jedná se o soutěž nekomerční, jejímž posláním je především upevnění klubového ducha, povýšení meziklubové spolupráce regionálně příslušných golfových klubů a vytvoření atraktivního tématu pro medializaci golfu v regionálním tisku a na webech zúčastněných klubů. 

Týmy reprezentují jednotlivé golfové kluby mající své sídlo v rámci Ústeckého kraje.

V průběhu roku se utkávají systémem „každý s každým“ jednokolově.

Jednotlivá utkání jsou vždy hrána formou jamkové hry – obdoba RYDER CUPU.

Jednotlivé hry se hrají dle PRAVIDEL GOLFU.

Po základní části, kdy se utká „každý s každým“, postoupí první čtyři týmy do finálové části (PLAY OFF), která proběhne v určený den na jednom z hřišť. V PLAY OFF se spolu utkají týmy dle konečného pořadí ze základní části – 1. se 4. a 2. se 3. Vítězové pak hrají utkání o první (resp. druhé) místo a poražení o třetí (resp. čtvrté) místo.

 

SLOŽENÍ TÝMŮ A HRACÍ SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH UTKÁNÍ

Každý tým je složen z amatérských hráčů, kteří mají neblokované členství v daném klubu. Hráč musí mít HCP 36 a nižší. Každý tým tvoří celkem 12 hráčů – 8 mužů a 4 ženy.

Jeden hráč nemůže hrát v průběhu jednoho ročníku soutěže za dva různé týmy.

Utkání se hraje formou jamkové hry bez vyrovnání a v základní části bez rozehrávky v případě nerozhodného výsledku jednotlivých her, nebo celého utkání.

Určení jednotlivých her utkání:

 • 1x singl – ženy
 • 1x foursome – ženy             
 • 1x foursome – mix
 • 2x foursome – muži
 • 3x singl – muži

Pokud se tým dostaví k utkání v neúplném složení, jsou přednostně zrušeny vždy singlové hry a tým, který nepostavil svého hráče prohrává danou hru kontumačně.

Vítězný tým v utkání základní části získává DVA BODY do soutěžní tabulky a v případě nerozhodného výsledku utkání se oba týmy dělí o JEDEN BOD.

V případě shodného počtu bodů některých z postupujících týmů do finálové části rozhodují o pořadí a nasazení týmů tyto skutečnosti v uvedené posloupnosti:

            1. lepší rozdíl celkového skóre po základní části

            2. výsledek vzájemného utkání v základní části

            3. nižší počet kontumačně prohraných her v průběhu základní části

            4. los

V rámci každého utkání základní části se jednotlivé hry doporučují nedohrávat v případě, že je o vítězi utkání rozhodnuto předčasně.

Utkání PLAY OFF se nedohrává v případě, že je o výsledku utkání již rozhodnuto předčasně.

Při rozlosování základní části SGL se postupuje tak, aby jednotlivé týmy hráli pokud možno stejný počet utkání na domácím i hostujícím hřišti. Pro rozlosování následujícího ročníku SGL bude platit zásada, že „účastnické“ hřiště se pro danou dvojici vždy vymění. 

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR LIGY

Organizační výbor ligy (dále jen OVL) se skládá z jednoho delegovaného zástupce každého zúčastněného klubu. OVL zodpovídá především za hladký průběh celé soutěže a každoročně schvaluje znění propozic.

V rámci OVL je určen jeden z delegátů jako řídící a tento zodpovídá za:

 • evidenci a následnou publikaci průběžných výsledků (jednotlivých utkání) SGL
 • dodržování termínového rozpisu celé soutěže

Jednotliví delegáti:

 • domlouvají dvoustraně organizaci a termín konkrétních utkání - domácí delegát v konkrétním utkání navrhuje vždy dva termíny konání označené prioritou 1 a 2 v předstihu minimálně tří týdnů
 • předkládají konečné výsledky utkání řídícímu delegátovi

Výsledky jednotlivých utkání budou publikovány na stránkách www.scgl4.webnode.cz, které budou pro tento účel zřízeny. Zúčastněné kluby jsou povinny umístit jejich odkaz na svých stránkách.

 

ORGANIZACE SOUTĚŽE – TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

15.01.2013 - Sestavení OVL, přihlášení jednotlivých klubů do soutěže                                            

31.01.2013 - Schválení konečného znění propozic SGL                                       

31.01.2013 - Vylosování jednotlivých utkání základní části a určení pořádajících hřišť                     

31.03.2013 - Uhrazení účastnického poplatku za každý klub                                               

31.08.2013 - Určení místa a termínu konání PLAY OFF                                                            

Každý zúčastněný klub uhradí hotově účastnický poplatek v částce 1.000,- Kč, jehož výši určil OVL a který slouží výhradně k pořízení putovního poháru pro konečného vítěze a „upomínkových pohárů“ pro první tři týmy v pořadí PLAY OFF. Vyúčtování příjmů a nákladů na základě daňových dokladů provede OVL na první přípravné schůzce následujícího ročníku SGL.

 

ORGANIZACE JEDNOTLIVÝCH UTKÁNÍ

Pro každé jednotlivé utkání SGL určí klub svoji sestavu a kapitána týmu.

Přesný termín konání konkrétního utkání a startovní časy jednotlivých her domluví dvoustraně příslušní delegáti klubu s předstihem minimálně tři týdny. Takto dohodnutý termín je pro obě strany závazný.

Kapitán každého týmu sestaví soupisku a oba si ji vzájemně předají 30 minut před startem první hry. Po skončení utkání podepíší oba kapitáni zápis o utkání a předají jej delegátovi pořádajícího klubu, který jej odešle e-mailem řídícímu delegátovi SGL.

Týmy jsou s ohledem na zdůraznění společenského akcentu celé SGL povinny:

 • nastupovat v jednotném oblečení (minimálně tričko)
 • pořídit společné foto před zahájením utkání
 • domácí klub (hřiště)v daném utkání vybere startovné ve výši nákladů na stravování hráčů (maximálně 200 Kč) a oběma týmům připraví společnou snídani před a oběd po skončení celého utkání, za účasti presidenta pořádajícího klubu

Týmy neplatí za své hráče v základní ani finálové části žádné green fee.

V případě nerozhodného celkového výsledku utkání PLAY OFF se hraje rozehrávka – jeden FOURSOME MIX vždy na jamce číslo 18 až do rozhodnutí. Účastníky rozehrávky za tým určuje kapitán týmu.

Znění propozic (včetně příloh) bylo schváleno na společné schůzce konané dne 15. ledna 2013 v Teplicích za účasti těchto zástupců klubů:

BARBORA Petr OCÁSEK, František LÁZNIČKA
BÍTOZEVES Ing. Ivan KOLÁR
CÍNOVEC Ondřej BULA
JANOV Jaroslav NOVOTNÝ, Vladimír ŠOLTYS
KOTLINA Jiří HAMR
MOST Ing. Jiří MANN

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode